شرق تهران ، هفت حوض تلفن 8284165 - 0919

رقص محلی یا فولکلور

نوعی از رقص است که ریشه در فولکلور، عادات و سنن قومی و عشیره‌ای دارد. این نوع از رقص حاصل تداوم سنِت بیان گروهِی جامعه‌ای کوچک از مردمانی است که شادی و غم و یا هر احساس دیگر مشترِک جمعی را با زبان حرکت و ایماء و اشاره و در غالب حرکاتی موزون منتقل می‌کنند. رقص محلی در واقع راوی تجربه‌های جمعی عشایر و روستانشینان است. رقص‌های محلی و فولکلوریک در همه جوامع بشری یافت می‌شود و جزئی از میراث فرهنگی بشریت محسوب می‌شود.

 • رقص‌های مناطق مختلف ایران، مانند رقص لری، رقص بندری، رقص شمالی یا گیلانی، رقص بلوچی، رقص خراسانی، رقص سیستانی، رقص کردی، رقص آذربایجانی و ...
 • رقص‌های مناطق مختلف اسپانیا، ترکیه، ایتالیا، مجارستان، مکزیک و دیگر کشورهای دنیا

رقص سنتی یا ملی

 • رقص فلامنکو
 • رقص تاجیک
 • رقص هندی
 • رقص عربی زنانه

رقص بالروم

رقص‌های موسوم به بالروم متشکل از رقص‌های عموماً دونفره اجتماعی و توسعه یافته در کشورهای مختلف مانند اسپانیا، آرژانتین و آمریکاست که امروزه بصورت رقابتی تدارک و اجراء می‌شوند:

 • چاچا
 • سالسا
 • تانگو، با ریشه در آرژانتین
 • دیسکو
 • پازا دبله، با ریشه در اسپانیا

رقص اجتماعی

که بصورت فردی و یا گروهی اجراء می‌شوند، مانند:

 • رقص هیپ‌هاپ
 • رقص بریک دنس
 • رقص جاز

رقص فی البداهه فردی

 

رقص فی‌البداهه فردی بطور معمول حاصل وجد کنشگر است و در میانه جمع ولی بصورت انفرادی و عاری از هر محدودیت و قواعد تکنیکی اجراء می‌شود. هر کسی با توجه به استعداد شخصی، زبان حرکتی فردی و قدرت ابراز وجود در جمع و به صورت کاملاً فی‌البداهه و از پیش برنامه‌ریزی نشده به اجرای این نوع رقص می‌پردازد، بطور مثال:

 • رقص فی‌البداهه شهری ایرانی در محافل خانوادگی و دوستانه
 • رقص در دیسکوتک، کلوب‌های شبانه رقص در غرب